Clau Mestre

 

El 15 de juny de 2014 va néixer a la Floresta un col·lectiu (6 Claus) que amb el recolzament del teixit social de la Floresta demanava una solució creixent en el barri, la falta d’habitatge accessible. Amb l’ocupació de les “Cases dels Mestres” com a medi de visibilització i pressió en positiu i no com a finalitat en si mateixa. Després de molts estires i arronses, amb negociacions llargues i complexes amb l’Ajuntament de Sant Cugat al final es va poder arribar a un acord perquè es formulés el primer projecte de Masoveria Urbana a Sant Cugat. Desprès d’un concurs públic per fi aquest gener de 2016 es van saber les llistes del primers masovers a Sant Cugat.
Des de Clau Mestre (veïnes de la Floresta, antic 6 Claus i els adjudicataris dels habitatges) comuniquem que a data d’avui, finals de Juny, encara no hem pogut començar a treballar en les cases. El motiu? La falta d’organització del propi ajuntament i vendre la casa per la teulada sense tenir ni tal sols la totalitat dels terrenys i la parcel·la ben definida. Per aquest motiu està tot el projecte encallat i les persones adjudicatàries estem més que preocupades en relació a si podrem ampliar les cases tal com es va acordar i prometre.
El projecte en si contempla l’ampliació dels habitatges tant per davant com per darrera per poder tenir una superfície habitable suficient que permeti uns habitatges de present i futur per les unitats familiars adjudicatàries. Però ens trobem que amb la situació urbanística actual no podem ampliar els habitatges per darrera, que és clau per un projecte viable i exemplar com podria ser aquest. Caldria una modificació de la parcel·la o una modificació puntual de planejament per tal que es pogués ampliar la parcel·la amb escreix per poder ampliar les cases, local i espais comunitaris. Això es factible si hi ha voluntat política i pensem que en sortiríem guanyant totes, les adjudicatàries, els veïns de la Floresta i l’Ajuntament.
Demanen que l’Ajuntament de Sant Cugat complexi la seva paraula i és pugui realitzar el projecte que va concursar públicament, desbloquegi la situació actual i que els masovers puguem començar a treballar en rehabilitar els habitatges.
Clau Mestre

Portada blog

Per un nou model d’accés a l’habitatge

Creiem en la necessitat d’una transformació social, aquest projecte aposta per un model d’habitatge no especulatiu, promovent la col·lectivització de béns, terrenys, habitatges o immobles mitjançant un sistema cooperatiu.
Ens centrem en un espai en concret, les cases dels Mestres de la Floresta. Aquest immoble, compost per 6 cases adossades, es trobava en desús i en estat d’abandó. Eren de propietat de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Després de 9 mesos de negociacions  s’ha aconseguit la cessió d’ús per part de la propietària a la cooperativa Sostre Cívic  durant 75 anys. Organitzant-nos de manera col·lectiva i cooperativa podem generar iniciatives que tinguin com a objectiu cobrir les necessitats de tots i totes nosaltres, per recuperar el públic com a bé col·lectiu.
Impulsem la masoveria urbana, creiem que és una molt bona eina per donar resposta al problema d’accés habitatge existent, per garantir l’accés a l’habitatge no especulatiu, fomentant les relacions humanes i donant resposta a l’habitatge en desús
Apostem per l’auto construcció com a eina d’empoderament i com un mitjà eficaç per a reduir despeses econòmiques i l’impacte sobre l’entorn.