Inici

Portada blog

Per un nou model d’accés a l’habitatge

Creiem en la necessitat d’una transformació social, aquest projecte aposta per un model d’habitatge no especulatiu, promovent la col·lectivització de béns, terrenys, habitatges o immobles mitjançant un sistema cooperatiu.
Ens centrem en un espai en concret, les cases dels Mestres de la Floresta. Aquest immoble, compost per 6 cases adossades, es trobava en desús i en estat d’abandó. Eren de propietat de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Després de 9 mesos de negociacions s’ha aconseguit la cessió d’ús per part de la propietària a la cooperativa Sostre Cívic durant 75 anys. Organitzant-nos de manera col·lectiva i cooperativa podem generar iniciatives que tinguin com a objectiu cobrir les necessitats de tots i totes nosaltres, per a recuperar el que és públic com a bé col·lectiu.
Impulsem la masoveria urbana, creiem que és una molt bona eina per garantir l’accés a l’habitatge no especulatiu, fomentant les relacions humanes i donant resposta a l’habitatge en desús
Apostem per l’auto construcció com a eina d’empoderament i com un mitjà eficaç per a reduir despeses econòmiques i l’impacte sobre l’entorn.

Anuncios